Met sprongen vooruit

Met Sprongen Vooruit is de naam van de vakdidactische reken- wiskundecursussen die zijn ontwikkeld door dr. Julie Menne. De meeste van onze collega’s hebben deze cursus inmiddels gevolgd. De cursussen zijn er voor de groepen 1-2, 3,-4, 5-6 en 7-8. In de cursus hebben we geleerd hoe we op een leuke manier kunnen werken aan onze rekendoelen. 

In iedere groep is een kist met spelmaterialen aanwezig. Die materialen worden regelmatig ingezet. Zo leren de leerlingen op een speelse manier rekenen. Deze methode zetten we in naast onze gewone rekenmethode. Meerdere collega’s zetten de spelmaterialen op de planbord les. Zo oefenen de kinderen naast de gewone lessen regelmatig extra aan de leerdoelen rekenen. Ook heeft iedere groep een Rekenspellenboek. Die spellen kunnen gebruikt worden tijdens de inleiding van een rekenles. Daarnaast is er een kopieermap waar ook extra werkbladen uit gehaald kunnen worden.

We merken dat deze methode goed aansluit bij onze rekenmethode. Het is voor leerlingen leuk om op een speelse manier bezig te zijn met de rekendoelen.